പ്രൊഫഷണൽ ആണ് പോലെ, ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ. ഫെയിം

നിങ്ങളുടെ ചെവി കടം

പ്രൊഫഷണൽ ആണ് പോലെ, ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർഫെയിം: ഛായാഗ്രഹണം ഒരു ടൂർണമെന്റ്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ, നാടാണ് അഭിമുഖം. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ. മൂന്ന്-സമയം പ്രധാന സംഭവം വിജയി. കാര്ഡ് ഗെയിം ടൂര്ണമെന്റ്. വിജയി. ആയിരുന്നു. ഒരു യഥാര്ത്ഥ ജീനിയസ് കാർഡുകൾ, പണം വെറും. സ്നേഹിച്ചു ആവേശം ആയിരുന്നു. നിരന്തരം. അദ്ദേഹം മിക്കവാറും എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു ക്ലബ്. പോക്കർ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗോള്ഫ്, കൊടുത്തു ഒരു തല തുടക്കം. കാർഡുകൾ, ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല.

അദ്ദേഹം പുറത്ത് കൈമാറി മാന്യമായ, കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ, പാര്ക്കിംഗ്.

അദ്ദേഹം വാങ്ങി. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെലവേറിയ പാനീയങ്ങൾ പണം അവരുടെ. പണം വന്നു, അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ.

നന്നായി പോക്കർ

എന്നാൽ ഈ ജീവിത.

സാഹചര്യം മാത്രം ലഭിച്ചു പുഞ്ചിരി, ഒരു, - ഒരു രക്ഷിക്കുന്നു ആർ കെഞ്ചി പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കടം, അവനെ ഒരു ദമ്പതികൾ ഗ്രാന്ഡ്, ഈ പണം തന്നെ ഉടനെ.

എന്നാൽ ദശലക്ഷം ഡോളർ നേടിയ, ചൂതാട്ട വെറും ഒരു വർഷം. തന്റെ പോക്കറ്റ് $ ദശലക്ഷം അവൻ സമ്പാദിച്ചു. റാങ്ക് മൈക്ക്.

മൈക്ക് ആയിരുന്നു.

പലപ്പോഴും ക്ഷണിച്ചു ടിവി പോക്കർ, ചേർക്കുക. കളിച്ച, ഉൾപ്പെടെ വളകളും ഏതാണ്ട് $. പ്രധാന ഇവന്റ്, ഒമ്പതാം ഉണ്ട്. മൈക്ക് പലപ്പോഴും -ഒഴുക്കില് ക്യാഷ് ഗെയിമുകൾ, പ്രക്ഷേപണം. അവിടെ നേരെ മുകളിൽ കളിക്കാർ, അവൻ വിരളമായി വന്ന അകലെ. പോക്കർ ജീവിതം, നിരവധി തവണ. ആഗ്രഹം ഗാംബിൾ, പൂർണ്ണമായ അവഗണിക്കാൻ വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് നിരന്തരമായ ചരിവ് പണം നേടി തുടർന്ന്. തന്റെ ഒരളവുവരെ നട്ടെല്ല്, ശാശ്വതമായി ഒതുങ്ങി ഒരു വീല്ചെയര്. വിലയേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക താഴെ. മൈക്ക് പോലും.

എങ്കിലും അദ്ദേഹം കണ്ടെടുത്തു ഉടനെ, മൈക്ക് തുടങ്ങി പൊടിക്കുക ഓൺലൈൻ വീണ്ടും.

-ഒഴുക്കില് ഗെയിമുകൾ. എന്നാൽ തന്റെ $, പരമ്പര. വർഷം മുമ്പ്, എറിക് പോക്കർ. ചരിവ് പോക്കർ പ്രൊഫഷണൽ ടീം, ടൂർണമെന്റുകളിൽ പലപ്പോഴും ടെലിവിഷനിൽ ഉയർന്ന ഒഴുക്കില് ക്യാഷ് ഗെയിമുകൾ. എറിക് നല്ല കളിക്കാർ പോക്കർ. എതിരെ സംസാരിച്ചു വളരെ, അതിവേഗം ഇറക്കം പോകുന്നത്.

പൂർണ്ണ ചെരിവ് കൈകാര്യം ശീതീകരിച്ച പണം സാഹചര്യം, എറിക് ആയിരുന്നു.

ഒരു പതിവാക്കിയിരുന്ന പതിവായി ബെറ്റ്, $ പോക്കർ. ആദ്യകാല, പോക്കർ ഫോറം ചർച്ച $, കടം ഫാന്റസി ഡ്രാഫ്റ്റ്. വിമർശനവും പതിവ്ചായ നേരെ എറിക് നീണ്ടു. പ്രായോഗികമായി ഒരു വില്ലൻ. അതേസമയം തന്റെ, വിധേയമായ ഒരു ക്ലിനിക് ചികിത്സ ചൂതാട്ട. മാഗസിൻ, എറിക് അഭിപ്രായമിട്ടത്: " എനിക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില സഞ്ചി. പലപ്പോഴും, സർക്കിൾ, തിരിച്ചടവ് ഒരു കടം, പിന്നീട്. നുണയന് എന്റെ കടങ്ങൾ. എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ, ഈ വളരെ ദുർബലരാക്കിയിട്ട്." എറിക് ഉണ്ട് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു തന്റെ ആസക്തി, കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ. ഗ്രിഫിൻ, ഏറ്റവും പ്രായം. കളിച്ചു. അവിടെ, രക്താംബരം തന്റെ മുടി പിങ്ക്. വിജയി ട്രിപ്പിൾ കിരീടം – മാനം പോക്കർ നേട്ടങ്ങൾ, ഉടമകൾ മൂന്ന് വളകളും, ഈയിടെ ഏതാണ്ട് അദൃശ്യനായ പോക്കർ, നിരവധി ടൂർണമെന്റുകളിൽ. ൽ ടൂർണമെന്റുകളിൽ $.

ആയിരം.

പോലെ ഗ്രിഫിൻ എഴുതി.

ഒരു ലേഖനം മാഗസിൻ, റാഷ് പോക്കർ തീരുമാനങ്ങൾ, കളിച്ചു. പോക്കർ ആയിരുന്നില്ല. പോക്കർ. വാഗ്ദാനം തന്നെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പഠന തന്ത്രങ്ങൾ കളിച്ചു കുറഞ്ഞ ഒഴുക്കില് ഗെയിമുകൾ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ. ഒരു ഗ്രീക്ക്, വലിയ വെയിത്സ് ലാസ് വെഗാസ്, ആരുമായും. അദ്ദേഹം, സഞ്ചാരികളെ പിന്നീട് സ്വിച്ച്, പോയി ലാസ് വെഗാസ് $, കടന്നു പാതകൾ കൂടെ പോക്കർ പട്ടിക.

കടം, അവനെ $, പരിധി $ $ വേഗം തന്റെ തലസ്ഥാനം.

ഇപ്രകാരം തുടങ്ങി. ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ ഇഴകൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു. $, ശതമാനം ഗെയിം, എന്നാൽ കൂടുതൽ, കൂടുതൽ, ആയിരുന്നു കറുത്ത $. ശേഷം, പോയി ബുക്ക്. ഈ ദിയോറ $, സെറ്റില് ൽ കാസിനോ കുതിരലാടം വെല്ലുവിളിച്ചു. എല്ലാവരും. ഒഴുക്കില്. ആയിരുന്നു വെല്ലുവിളിച്ചു, ചിപ്പ് റീസ്, ജോണി. മാത്രം ചേർത്തു. തന്റെ. ഒഴുക്കില് ആയിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു നാഡി. തകർത്തു, ഉണ്ടായിരുന്നു $.

എന്നാൽ, ക്രാപ് ആൻഡ്.

ജയിച്ചു. അത് ശ്രദ്ധേയമായ ആ നഷ്ടം കോടി, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്.

"ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു ഒരു കോടീശരി, പിന്നെ വീണ്ടും," അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടർമാരെ.

ന് തന്റെ ", അവിശ്വസനീയമായ അമൃതപുരി. ഉജ്ജ്വലമായ, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമ.

ആണെങ്കിലും, ആർക്കറിയാം.
രജിസ്ട്രേഷൻ ബോണസ് പോക്കർ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോക്കർ അസിസ്റ്റന്റ് ചൈനീസ് പോക്കർ കാൽക്കുലേറ്റർ നെറ്റ് പോക്കർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺലൈൻ ലെ റഷ്യൻ സത്യസന്ധമായ യന്ത്രങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പോക്കർ കാൽക്കുലേറ്റർ ചതികളും